Professional streaming made simple

Whether you’re streaming to social or producing an event streamed around the world, our hardware and software are designed to make you look like a pro.

Reach Your Audience Everywhere

Distribute high-quality video to your website, apps, Over-the-Top platform, and social channels with Livestream’s Platform and API. We ensure your live and archived video reaches your audience in the highest quality, no matter where they watch.

Reach your audience across multiple social media platforms

Embed your stream to your custom web page

Do More with Live Video

Flexibility & Customization

Make our HTML5 player your own with white-label embedding. Secure your viewership with geo-blocking and password protection.

Audience Interaction

Engage your audience with real-time moderated chat and native donation integration.

Monetization & Lead Capture

Make your content grow your bottom line. Monetize your content behind a paywall, integrate Google DFP for ad insertion, or gather valuable data from your viewers using lead capture.

Cross-Platform Analytics

Discover valuable insights into your viewership across Livestream, Facebook Live, and YouTube.

Enterprise-Grade Platform

Secure your content with advanced access controls such as password protection and geo-blocking. Livestream guarantees 99.9% uptime with support 365 days a year.

Hỗ trợ & Dịch vụ

Hỏi đáp

“Tạo show hỏi đáp – mọi thắc mắc luôn được hồi đáp”. Hiểu một cách đơn giản, khách hàng là người đặt câu hỏi và bạn chính là người trả lời. Tuy nhiên, để tương tác một cách tốt nhất, mang lại sự vui vẻ và kịp thời người cho người xem.

Game tương tác

Chưa bao giờ tiếp cận với người dùng lại dễ dàng đến như vậy. Game tương tác giúp bạn tự tạo ra chủ đề trò chơi của chính mình. Thông qua đó dễ dàng nắm bắt tâm lý tò mò, thích khám phá của khán giả

Phỏng vấn

“Livestream – đập tan mọi khoảng cách”. Đây chính là thông điệp mà Megastream gửi tới người dùng, khi sử dụng công cụ quay video trực tiếp. Ngoài việc người nổi tiếng giao lưu với FAN cùng mong muốn: kết nối và gần gũi khán giả;

Giao lưu

“Livestream – đập tan mọi khoảng cách”. Đây chính là thông điệp mà Megastream gửi tới người dùng, khi sử dụng công cụ quay video trực tiếp.

Megastream customer support is unusually superb. Support is the #1 reason to recommend Gotream to others.

Trần Văn An

Megastream